שים לב:

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

בעת ההרשמה בטפסי האתר, או הורדת החוברת של סודות הפייסבוק, הינך מוסר לי את פרטי ההתקשרות עמך. אני מתחייבת ומבטיחה לשמור את המידע והפרטיים האישיים המועברים אלי (כגון: אימייל, שם,מיקום, מספרי טלפון או כל פרט אחר)
בכל שלב תוכל לבקש שאסיר את שמך מרשימת הדיוור.

הסודיות של נתוני לקוחותי היא בעלת חשיבות עליונה.
מדיניות הפרטיות המפורסמת כאן נוספת על תנאי השימוש ולא תגרע מהן.

תודה!

טל