Can Social Media Play A Role In The Case Of Kidnapped Israeli Teens? i24news

Bring Back Our Boys!

Can Social Media play a role in the case of kidnapped Israeli teens?
האם מדיה חברתית משפיעה בנושא חטיפת הנערים? כיצד ומה השפעותיה?
בדיון שנערך לא מזמן בערוץ i24news העלינו תגובות של אנשים מהרשת וניתחנו את המצב. היה מעניין.
מה דעתכם? המדיה החברתית משפיעה על כל הסיפור הזה?

לסרטון המלא:

מאמרים נוספים